Publikationer och rapporter

Här kan du hitta rapporter, planer och annat nedladdningsbart material som rör biblioteksutveckling.

Rapport om uppsökande biblioteksverksamhet

Under våren 2021 har Bibliotekshögskolan på uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling genomfört en studie av hur folkbiblioteken arbetar med uppsökande verksamhet. Vilka metoder används för att arbeta utanför biblioteksrummet? Hur tar biblioteken reda på vad målgrupperna behöver och vill ha? Vilka utmaningar och möjligheter finns när det gäller att nå nya användare? Läs och ladda ned rapporten här.

Handbok för programarbete på bibliotek

Handbok för programarbete på bibliotek är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program på bibliotek. Texten är ett resultat av metodkursen Programarbete på bibliotek, som arrangerades av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Regionbibliotek Halland och Region Skånes kulturförvaltning 2019–2020.

Framsida på en rapport där ett barn håller en jordglob

Mångspråk

Här kan du ladda ner rapporten När världen krymper måste biblioteket bli större

Framsida på rapport

Internetanvändning på folkbibliotek

Rapporten Skyddsvärden i vågskålen: Internet på folkbibliotek - ideologi, juridik och praktik gör en kartläggning av hur internet regleras på svenska folkbibliotek.

Framsida på rapport

Lust till läsning

Metodboken Lust till läsning är en handbok i hur man som pedagog eller bibliotekspersonal kan trigga läslusten hos barn och unga.

Framsida på rapport

Arenor för läsning

Projektrapport från "Arenor för läsning" där idrottsföreningar involverades i läsprojekt för barn.

Framsida på en rapport

Sommarboken - en rapport

En forskningsrapport som undersökte barns upplevelser och erfarenheter av att delta i det läsfrämjande projektet Sommarboken år 2014.

Sommarboken funkar för alla

Denna handbok ska inspirera och tipsa om hur man kan arbeta med temat ”läsa på olika sätt” och hur man kan skapa mer inkluderande träffar.