Samtida konst, arkitektur, form och design

Samtida konst, arkitektur, form och design har många beröringspunkter. Det offentliga rummet, deltagandeprocesser samt barn och unga är några områden där vi möts och där vi ser utvecklingsmöjligheter för vår samverkan med kommuner, utövare, självorganiserade verksamheter och institutioner.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Lek i staden 2021–2024

Lek i staden är ett fyraårigt designforskningsprojekt som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, inom området gestaltad livsmiljö. Det är HDK-Valand vid Göteborgs universitet som driver projektet som har till syfte att undersöka hur konstnärliga metoder och verktyg som spänner över hela formområdet, på ett hållbart sätt kan främja samskapande platsutvecklingsprocesser med fokus på lek och rekreation.

Vad är grejen med design?

En handbok för nyfikna, som tar upp exempel på design i vår samtid, men som också ger historiska berättelser för att ge ett sammanhang om hur då och nu kan hänga ihop. Till varje avsnitt finns frågor som kan vara ett personligt stöd i att fortsätta reflektera och tänka kring design och dess roll i vår samtid. Handboken är för dig som är nyfiken på området design och hur design relaterar till vår omvärld. Kanske är du studerande och vill hitta ingångar till området, pedagog – eller bara nyfiken på design i allmänhet. Utgiven 2021. Kontakta Linn Gall om du har frågor kring handboken, eller vill ha den i tryckt format.

Att planera för det oplanerade – Tre konstnärsdrivna verksamheter berättar

Rapport om erfarenheterna av konstnärlig självorganisering med bakgrund av det treåriga regionala projektet Stödstrukturer för en självorganiserad samtidskonst (2018 - 2020). Vad händer när konstnärer och andra kulturutövare själva skapar platser för konst att äga rum? Hur kan verksamheter drivna av konstnärer hjälpa varandra att skapa goda förutsättningar för sitt eget arbete? Hur överlever man över tid och vad hyser man omsorg om? Förhoppningen är att rapporten ska fungera som en verktygslåda för konstnärlig självorganisering och att visualisera organisatoriska kunskaper och hybrida praktiker från fältet.

En grön illustration där två händer rör sig i ett flätverk av grenar.

Arkitekturpedagogik

Arkitekturpedagogik handlar om att ge unga verktyg till att upptäcka sin närmiljö och att tolka den för att de i förlängningen ska kunna vara med och påverka. Tillsammans med Göteborgs stad driver vi ett nätverk för arkitektur- och designpedagoger. Vi har, ofta tillsammans med andra, arbetat fram ett antal metoder för delaktighet när barn och unga är med i utvecklingsprocesser.

Offentlig konst i kommunen

Konsulenterna för samtida konst, arkitektur, form och design finns som stöd för dig som arbetar med processerna kring organisering, planering och drift av den offentliga konsten i din kommun. Tillsammans med referensgruppen för offentlig konst arrangerar vi olika aktiviteter med relevant innehåll för kommunerna.

Gestaltad livsmiljö

Kulturförvaltningens medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Människor i ytterkläder, fotograferade uppifrån.

Residens Angered

Redan 2014 startade Blå Ställets konsthall, Konstepidemin och Förvaltningen för kulturutveckling Residens Angered. Residenset var ett svar på att Göteborgs konstscen uppfattades som exkluderande och stängd – vi ville skapa en plattform som minskar stadens geografiska och mentala avstånd.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kulturförvaltningen skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Torbjörn Lindström

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 52

Linn Gall

Konsulent

Telefonnummer

Mania Teimouri

Konsulent

Telefonnummer

Mejra Wiczak Ahmemulic

Konsulent

Telefonnummer

Camilla Alexanderson

Konsulent

Telefonnummer

Klara Silvemark

Konsulent

Telefonnummer