Projektrapport Digitalt först med användaren i fokus

Projektrapporten beskriver fortbildningsinsatser i digital kompetens för folkbibliotekspersonal i Västra Götalandsregionen 2018–2020.

Rapporten är skriven av Kajsa Lunde, konsulent bibliotek och projektledare för Digitalt först med användaren i fokus i Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling. Bilagor med delrapporter, ekonomisk redovisning och utvärderingar finns tillgängliga på efterfrågan.

Ladda ner rapporten

Vill du ha ett tryckt exemplar?
Ange titel, antal och leveransadress.
Mejla kulturutveckling@vgregion.se