Projektrapport Modellbibliotek

I en värld av förändringar behöver biblioteken ständigt utveckla sin verksamhet.

Utvärderingar av förändringsarbete på folkbibliotek visar att bibliotek kontinuerligt har behov av att samtala, lyssna och reflektera tillsammans med andra i vardagen, att få påfyllning av forskning och teoretiska begrepp, att ta del av resultat av olika projekt och att prova nya arbetsmetoder. Projektet Modellbibliotek är ett försök att svara mot sådana behov.

I projektet har den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland och den lokala biblioteksverksamheten i två olika kommuner tillsammans byggt upp modeller som kan användas för kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Rapporten beskriver hur projektet genomfördes och varför.

Ladda ner Projektrapport Modellbibliotek här

Vill du ha ett tryckt exemplar?
Ange titel, antal och leveransadress.
Mejla kultur@vgregion.se