Cirkusflätan – samarbete mellan regioner

Cirkusflätan var ett interregionalt treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Östergötland och Region Stockholm som startade 2020. Under 2022 utökades samarbetet till att även inkludera Region Skåne, Region Värmland, Region Jönköping och Region Västernorrland. Projektet fick statliga medel från Kulturrådet för att skapa samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige.

Cirkusflätan ville sprida professionell cirkus och arbeta för att utövarna får bättre villkor. Syftet är att skapa långsiktiga regionala strukturer och utveckla cirkusens infrastruktur i landet. 

Arbetet i Cirkusflätan var uppdelat i tre områden: 

  • arrangörer 
  • utövare 
  • pedagogik 

Ansvaret för de olika områdena delades upp mellan regionerna. Västra Götalandsregionen hade ansvar för området cirkuspedagogik. 

Där har det bland annat gjorts en podcast med sex avsnitt på olika cirkuspedagogiska teman. Podcasten hittar du här... 
 
Det har skrivits en handledning till Kulturskolor, studieförbund och fria verksamheter och organisationer som vill starta upp någon form av cirkuspedagogisk verksamhet. Handledningen heter 1, 2, 3… Cirkus!
Här hittar du handledningen som PDF 
 
Det har även genomförts två omgångar av fortbildningar för cirkuspedagoger. En digitalt under våren 2021 samt en turnerande tvådagarskurs under hösten 2022. 

Det pedagogiska rådet 


Varje område inom Cirkusflätan har haft tillgång till ett expertråd med representanter från de medverkande regionerna. 
I Cirkusflätans pedagogiska råd ingick:
Elin Lütke – Cirkus Unik 
Johanna Abrahamsson – Cirkusexpressen 
Walter Bernhardsson – Norrköpings Ungdomscirkus 
Emma Lundqvist – fri pedagog, Linköping 
Oskar Löfkvist – Cirkus Cirkör 
Ulf Wahlström Rönnell – Calle Flygares skådespelarskola 

Cirkusflätan avslutades 2023 – nytt samråd bildas

Projektet Cirkusflätan har avslutats och kommer summerades i ett seminarium under Folk & Kultur den 8 februari 2024. Det tidigare pedagogiska rådet, med deltagare från cirkusflätans sju medlemsregioner, har nu öppnats upp till ett nationellt cirkuspedagogiskt samråd – för frågor och diskussioner kring cirkuspedagogikens utveckling.