Fortbildningar och evenemang

Kulturförvaltningen erbjuder ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling.

Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser, framför allt för tjänstepersoner inom kommuner, arrangörer, kulturutövare, ideellt engagerade krafter och politiker.

Kalender

Kurser i slöjd och byggnadsvård

Vi anordnar flera kurser inom slöjd och byggnadsvård varje år. Du hittar dem och mycket annat på hemsidan för Slöjd & Byggnadsvård, vårt centrum för hållbarhet och sunda material.

Klangfärgs utbildningar

Klangfärg är ett unikt resurscentrum som erbjuder fortbildning för dig som arbetar med skapande verksamhet inom LSS och anpassad skola.