Inspelat webbinarium: Mötesplats barnkultur – träslöjd

Slöjd är en deltagardriven görarkultur! Medan musik, dans och teater syns och hörs sker slöjdandet ofta i det tysta, i hemmet. Att nå barn som slöjdar eller vill börja slöjda är därför inte alltid så lätt, men det finns bra exempel och smarta trick.

På den här träffen lotsade hemslöjdskonsulent Sara Degerfält oss igenom olika verksamheter där barn ges möjligheten att slöjda i trä. Kan man tälja med treåringar? Vad är en slöjdklubb? Och går det att slöjda sceniskt?