Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avgiftsutjämning och återbetalning

Avgiftsutjämning

När en patient närmar sig högkostnadsskyddets tak, ska patienten endast betala den resterande avgiften som kvarstår upp till 1 200 kr. Detta innebär att den sista kvalificerande avgiften kan understiga den fastställda avgiften för besöket.

Återbetalning

Om en patient som är folkbokförd i Västra Götaland eller är EU/EES-medborgare har betalat flera patientavgifter överstigande högkostnadsskyddets tak ska återbetalning ske av överskjutande belopp under innevarande högkostnadsperiod.

Patient folkbokförd i annat län hänvisas till sin hemregion för återbetalning. I de fall reglering av vårdkostnaden inte skett till patientens hemregion kan återbetalning ske till utomlänspatient.

Om en patient inte kan uppvisa sitt frikort och det inte framgår i patientadministrativt datasystem att patienten har ett giltigt frikort, ska patientavgift betalas vid besöket. Avgiften återbetalas mot uppvisande av frikort och originalkvitto på betald patientavgift.

För återbetalning ska patienten i första hand vända sig till mottagningen som patienten betalat till. Innebär detta stora besvär för patienten kan även annan mottagning återbetala avgiften till patienten. Då återbetalning sker ska eventuellt gjord notering makuleras i högkostnadskortet/ eFrikort.

 

 


Senast uppdaterad: 2021-12-31 22:04