Vård av personer från andra länder

Patientavgifterna gäller för  de som är folkbokförda i Sverige. De gäller både för inomläns- och utomlänspatienter.

När personer från andra länder söker vård i Västra Götalandsregionen gäller särskilda regler. Regelverket omfattar turister, utlandssvenskar och de som arbetar eller studerar i Sverige utan att vara folkbokförda här. Informationen i handboken är hämtad från SKL:s handbokVård av personer från andra länder.

Turisthandboken

Vård av personer från andra länder

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04