Kontaktpersoner

Västra Götalandsregionen har en regional arbetsgrupp GRIP - Gruppen för tolkning av Regelverk och Information om Patientavgifter. Den leds av Koncernstab hälso- och sjukvård.

Frågor om patientavgifter besvaras av nedanstående kontaktpersoner för respektive förvaltning/verksamhet.

Kontaktpersoner  
Alingsås lasarett Ingegerd Kempe 0700-82 22 16
Alingsås lasarett Susanne Kjellberg 0322-22 67 59
Angereds Närsjukhus Anette Adler 0700-82 42 70
Frölunda Specialistsjukhus Marc Weich 0700-82 23 39
Kungälvs sjukhus Annelie Starcke Skånberg 0303-987 85
NU-sjukvården Petra Andersson 010-43 565 45
NU-sjukvården Pia Olsson 010-43 569 12
Skaraborgs sjukhus Annika Esserius 0500-43 10 44
Sahlgrenska universitetssjukhuset Helen Edman 031-343 25 34
Sahlgrenska universitetssjukhuset Monica Forsström 031-343 25 43
Habilitering & Hälsa Helene Nyström 010-441 37 18
Folktandvården Elisabeth Jorkby 010-441 70 08

Södra Älvsborgs sjukhus
Vårdval Vårdcentral
Vårdval Rehab
Övrig primärvård (beställd primärvård)
Privata vårdgivare med avtal
Läkare och fysioterapeuter på nationella taxan

 

  010-441 04 29
Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04