Kontaktpersoner

Västra Götalandsregionen har en regional arbetsgrupp GRIP - Gruppen för tolkning av Regelverk och Information om Patientavgifter. Den leds av Koncernstab beställning och produktionsstyrning.

Frågor om patientavgifter besvaras av nedanstående kontaktpersoner för respektive förvaltning/verksamhet.

Kontaktpersoner    

Vårdval Vårdcentral
Vårdval Rehab
Regionhälsan (beställd primärvård)
Privata vårdgivare med avtal
Läkare och fysioterapeuter på
nationella taxan

Kund- och patientfaktura

010-441 04 29

Telefontid kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

avgiftsfragor@vgregion.se

NU-sjukvården Petra Andersson 010-435 67 98
NU-sjukvården Heléne Jansson 010-435 65 77
Skaraborgs sjukhus Annika Esserius 0500-43 10 44
Sahlgrenska universitetssjukhuset Helen Edman 031-343 25 34
Sahlgrenska universitetssjukhuset Monica Forsström 031-343 25 43
Habilitering & Hälsa Helene Nyström 010-441 37 18
Folktandvården Elisabeth Jorkby 010-441 70 08
Södra Älvsborgs sjukhus Birgit Claesson 033-616 54 00

Sjukhusen i Väster

Alingsås lasarett, Angereds
Närsjukhus, Frölunda Specialist-
sjukhus, Kungälvs sjukhus

Erik Fasth

072-14 59 835