Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frikort

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsskyddets tak på 1 200 kr ska ett frikort utfärdas. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden. Frikortet är nationellt och gäller i alla regioner.

Patientavgifter som faktureras ska räknas in i högkostnadsskyddet vid besöket. Det innebär att frikort kan skrivas ut även om patienten inte har betalat 1 200 kr. 

Vårdgivare anslutna till eFrikort

Patientavgifter registreras digitalt. Beräkningen av perioden för högkostnadsskyddet görs automatiskt för vårdgivare som är anslutna till eFrikort. Patienten ska få frikortet utskrivet eftersom alla vårdgivare inte är anslutna.

När en patient uppvisar ett fysiskt frikort ska en ansluten vårdgivare se till att frikortet registreras digitalt.

Västra Götalandsregionen använder samma system som elva andra regioner och vi kan därigenom se varandras avgifter. Övriga regioner är Region Halland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Norrbotten, Region Gotland, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland och Region Stockholm.

Vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort

Vårdgivare som inte är anslutna till systemet utfärdar ett fysiskt frikort. Patienten ska uppmanas att vid tillfälle få sitt frikort registrerat hos en vårdgivare som är ansluten till systemet för eFrikort. Det gula högkostnadskortet med kvitton ska makuleras och återlämnas till patienten. Patienten ska informeras om att behålla underlaget under frikortets giltighetstid. Detta underlättar för patienten att få ett nytt frikort om det går förlorat.

Frikort kan även utfärdas för patienter från andra regioner. Då gäller patientens hemregions nivå på högkostnadsskyddet. Angående nivå för respektive region, se 1177.se


Senast uppdaterad: 2021-12-31 22:04