Allmänläkare inom Vårdval Vårdcentral

Läkarbesök vald vårdenhet 100 kr.
Läkarbesök annan vårdenhet 300 kr.

Personer med skyddade personuppgifter betalar alltid som för besök på vald vårdenhet.

Personer inskrivna på korttidsboende och särskilt boende, betalar alltid som för besök på vald vårdenhet.

Personer folkbokförda i andra län som är listade på vårdcentral i Västra Götalandsregionen betalar alltid som för besök på vald vårdenhet. Övriga utomlänspatienter betalar den högre patientavgiften.

Barn och ungdomar till och med 19 år, personer som fyllt 85 år samt patienter med frikort betalar ingen patientavgift.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05