Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin är avgiftsfria. Det är även avgiftsfritt för patienter över 20 år i de fall de varit inskrivna på mottagningen före 20-årsdagen.