Barn och ungdomar tom 19 år

Läkarbesök och besök som rör sjukvårdande behandling är avgiftsfria för barn och ungdomar till och med 19 år. Patientavgift betalas från och med patientens 20-årsdag.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05