Dagkirurgi/poliklinisk operation

Patientavgift ska tas ut motsvarande den patientavgift som gäller för ett mottagningsbesök, patientavgift 300 kr.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05