Distanskontakt telefon

Patientavgift ska endast tas ut för överenskomna och bokade telefonkontakter till en avtalad tid som ersätter ett mottagningsbesök.  

Observera att patientavgift endast ska tas ut vid telefonkontakter mellan patient och läkare.

Patientavgift ska inte tas ut för barn och ungdomar till och med 19 år, för patienter fyllda 85 år samt när patienter har frikort.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05