Flera besök samma dag

Besök som avser skilda åkommor eller görs hos skilda vårdgivarkategorier (ska ej förväxlas med teambesök) ska betraktas som skilda från varandra och avgift tas ut för varje behandling.

Om flera sjukvårdande behandlingar ges samma dag för samma åkomma ska avgift tas ut för varje besök:

  • om besöken tidsmässigt följer efter varandra för att enbart underlätta för patienten
  • om medicinska skäl ligger till grund för uppdelning av flera besök och viss tidsskillnad föreligger mellan besöken (till exempel förmiddag respektive eftermiddag)
Senast uppdaterad: 2019-03-01 13:58