Födelsekontrollerande verksamhet

Besök i födelsekontrollerande syfte är avgiftsfria. Dessa besök kan omfatta preventivmedelsrådgivning, receptförskrivning av p-piller, insättning eller byte av spiral samt abort- och steriliseringsrådgivning.

Spiral eller pessar ges kostnadsfritt till patienten. Om patienten rekommenderas spermiedödande medel eller kondomer ska det ges kostnadsfritt vid utlämnandet, max en förpackning.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05