Gruppbesök

En patientavgift på 50 kr ska tas ut vid gruppbesök som rör sjukvårdande behandling.

En patientavgift på 50 kr ska också tas ut när läkare träffar en grupp.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05