Gruppbesök

En patientavgift på 50 kr ska tas ut vid gruppbesök som rör sjukvårdande behandling.

En patientavgift på 50 kr ska också tas ut när läkare träffar en grupp.