Hälsofrämjande insats: alkohol, tobak, ohälsosamma matvanor

Patientavgift ska tas ut som för sjukvårdande behandling vid besök som rör riskbruk av alkohol, tobaksbruk och ohälsosamma matvanor.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05