Hembesök på initiativ av vårdgivare vid psykiatrisk vård

Hembesök och uppsökande verksamhet i hemmet som sker på initiativ av vårdgivare inom psykiatrisk vård är avgiftsfri.