HIV-smittade i hälso- och sjukvården

Personer som har HIV-smittats genom faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion inom hälso-och sjukvården betalar inte patientavgift.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05