Inskrivningsbesök

Patientavgift ska tas ut för ett läkarbesök i öppen vård som leder till inskrivning i sluten vård. Ett exempel på inskrivningsbesök är ett besök på akutmottagning som leder till att patienten skrivs in i slutenvården.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05