Jourcentral/jourmottagning

För besök på jourcentral, som tillhör patientens valda vårdenhet inom Vårdval Vårdcentral, ska patientavgift tas ut som för den valda vårdenheten.

För besök på jourmottagning utanför Vårdval vårdcentral är patientavgiften 300 kr nattetid mellan kl.22.00 och 7.00. Gäller samtliga yrkeskategorier.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05