Kurator sociala insatser

Besök hos kurator som endast avser sociala insatser är avgiftsfria. För besök som rör vård och behandling ska patientavgift tas ut.