Kurator sociala insatser

Besök hos kurator som endast avser sociala insatser är avgiftsfria. För besök som rör vård och behandling ska patientavgift tas ut.  

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05