Mödravård (MVC)

Besök och behandling inom mödravården och specialistmödravården är avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller även när vård på grund av graviditet ges på annan mottagning, till exempel för besök som avser uppföljning av gravida med typ 1- och typ 2-diabetes samt vid graviditetsdiabetes.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05