Öppenvårdsbesök under pågående slutenvård

När en patient gör ett öppenvårdsbesök under pågående slutenvård ska patientavgift tas ut i de fall besöket inte har något samband med anledningen till slutenvården.