Öppenvårdsbesök under pågående slutenvård

När en patient gör ett öppenvårdsbesök under pågående slutenvård ska patientavgift tas ut i de fall besöket inte har något samband med anledningen till slutenvården.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04