Öppenvårdsbesök vid permission från slutenvård

Gällande patientavgift tas ut för besök i öppen vård, när en patient har permission från sluten vård.