Organdonatorer

Organdonatorer till mottagare som är bosatt inom Västra Götaland, ska inte betala patientavgift i samband med besök på grund av utredning, donation och eftervård.