Personer fyllda 85 år

Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift inom den öppna vården.
Gäller även för viss tandvård.