Preoperativ bedömning/förberedande besök

För preoperativ bedömning/förberedande besök tas gällande patientavgift ut.

Observera: Patientavgift tas inte ut för besök som har ett direkt samband med
planerad inskrivning i slutenvård.

  

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04