Sjukvårdande behandling i öppen vård utomlands

Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar som beviljats poliklinisk rehabilitering i varmt klimat betalar patientavgift  på 100 kr. Patientavgiften för öppen vård utomlands ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Rehabiliteringsvistelse utomlands

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04