Remissbesök

Remisser till provtagning eller röntgenundersökning, se respektive sökord

Remiss till läkare från offentlig eller offentligt finansierad läkare

Patientavgiften är 100 kr vid remiss från primärvårdsläkare eller en specialist i allmänmedicin till övriga specialistläkare, det vill säga till en högre vårdnivå.

Gällande patientavgift tas ut vid remiss:

  • till läkare på en lägre vårdnivå
  • mellan olika specialiteter på samma vårdnivå
  • från FHV-läkare på grund av sjukdom
  • från hälsovård/ hälsoundersökning, till exempel mammografi
  • från MVC, om patienten remitteras till läkare för undersökning som inte ingår i den avgiftsfria verksamheten, t ex misstanke om sjukdom. Om en remiss avser en kompletterande undersökning, som anses ingå i den avgiftsfria verksamheten, ska avgift inte tas ut för remissbesöket.
  • från skolläkare vid sjukdom eller misstanke om sjukdom
  • från tandläkare

Remiss från helprivata vårdgivare
Gällande patientavgift tas ut vid remiss från helprivata läkare.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04