Röntgenundersökning

Samtliga röntgenundersökningar efter remiss är avgiftsfria.

Gäller remiss från:

  • specialist i allmän medicin eller annan specialist till röntgenundersökning.
  • BVC, MVC, FHV, skolläkare.
  • helprivat läkare. Läkaren ska debiteras hela analyskostnaden.
  • kiropraktor som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen och som har rätten att remittera till skelettröntgen.