Samordnad individuell plan (SIP)

För besök som endast rör samordnad individuell plan (SIP) tas ingen patientavgift ut. Om läkarbesök eller sjukvårdande behandling sker i direkt anslutning till planeringen ska patientavgift tas ut för besöket.