Sjukvårdande behandling - beställd primärvård

Beställd primärvård är den vård som inte ingår i Vårdval Vårdcentral eller Vårdval Rehab.

För besök som rör sjukvårdande behandling ska en patientavgift tas ut på 100 kr.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04