Sjukvårdande behandling inom Vårdval Vårdcentral

För enskilt mottagningsbesök på vald vårdenhet är patientavgiften 50 kr.
För enskilt mottagningsbesök på annan vårdenhet är patientavgiften 100 kr.

 

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04