Sjukvårdande behandling vårdgivare med avtal

För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för samtliga yrkeskategorier 100 kr.

Gäller även för fysioterapeuter med ersättning enligt nationella taxan.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04