Sjukvårdande behandling Vårdval Rehab

För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för samtliga yrkeskategorier 100 kr.