Specialistläkare - sjukhus

För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för specialistläkare på sjukhus 300 kr.

Efter remiss från specialist i allmänmedicin är patientavgiften 100 kr.