Teambesök

Öppenvårdsbesök där en patient möter ett vårdteam. Det är den högsta patientavgiften som ska tas ut, utifrån vilka som ingår i teambesöket. Vid hembesök tillkommer ett tillägg på 100 kr.

Se även viss psykiatrisk vård.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04