Ungdomsmottagning

Samtliga kuratorsbesök på ungdomsmottagning är avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller till och med 24 år.

Besök på ungdomsmottagning är avgiftsfria för patienter till och med 19 år. Patienter som fyllt 20 år betalar 100 kr för ett läkarbesök och 50 kr för sjukvårdande behandling.

Oavsett ålder är besök som rör födelsekontrollerande verksamhet samt undersökning, vård och behandling som bedöms minska risken för smittspridning vid allmänfarlig sjukdom såsom sexuellt överförbara sjukdomar avgiftsfria.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04