Uppgradering av besök

Om en patient har haft ett besök för sjukvårdande behandling och måste träffa en läkare innan hemgång, ska patientavgiften uppgraderas till gällande
patientavgift för ett läkarbesök.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04