Väntetid längre än 30 minuter

Om en patient vid ett planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter utsatt tid innan besöket påbörjas, har en patient för öppen hälso- och sjukvård rätten att kräva betald patientavgift åter. Detta gäller inte för akuta eller oplanerade besök.

  • Patienten har även rätt att få sin konsultation/behandling.
  • Återbetalning kan endast göras vid det aktuella besöket, och inte i efterhand.
  • Vid återbetalning ska eventuellt gjord notering i högkostnadskortet strykas.
  • Information om återbetalning ska finnas anslagen vid varje mottagning.
Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04