Värnplikt och militärutbildning

Värnpliktig eller den som genomgår grundläggande militär utbildning eller kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten betalar ingen patientavgift i öppen vård på grund av sjukdom. Patienten ska uppvisa identitetshandling för styrkande av avgiftsfriheten. Observera att avgifter tas ut vid besök som rör hälsovård.