Viss psykiatrisk vård

Om det bedöms att patientavgift motverkar vårdens syfte och genomförande, kan läkare besluta om avgiftsfrihet inom den öppna psykiatriska vården.

Hembesök och uppsökande verksamhet i hemmet som sker på initiativ av vårdgivare inom psykiatrisk vård är avgiftsfri.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04