Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avgifter

Patientavgiften är 120 kr per vårddag.

Avgift debiteras enligt principen om nettovårddagar, det vill säga in- och utskrivningsdag räknas som en vårddag. Vid debitering av ett vårdtillfälle är det inskrivningsdagen och inte utskrivningsdagen som ska debiteras.

Om en patient har avlidit ska dödsboet debiteras patientavgift för vårdtillfället.

Patientavgift i sluten vård tas inte ut av följande:

  • Barn och ungdomar till och med 19 år
  • Vårdade enligt smittskyddslagen, se kapitel 7 (SFS 2004:168) och smittskyddsförordningen (SFS 2004:255)
  • Vårdade enligt lagen om tvångspsykiatrisk vård (SFS 1991:1128)
  • HIV-smittade genom sjukvården (SFS 1993:322)
  • Kroniskt Hepatit C-smittade genom sjukvården
  • Asylsökande
  • Personer som vistas utan nödvändiga tillstånd
  • Den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten (SFS 1995:239), (SFS 2012:590)
  • Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt
  • Organdonatorer.

Anhörig eller närstående som medverkar i vården av en patient ska inte betala patientavgift. Vårdgivaren tillhandahåller  inte mat för den anhörige/närstående.  

Tandvård som uppstår som en följd av den slutna vården räknas in i den slutna vården. Någon särskild patientavgift tas då inte ut. För övrig tandvård under en slutenvårdsperiod erlägger patienten avgift enligt tandvårdstaxan.


Senast uppdaterad: 2022-12-31 23:34