Permissionsregler

En patient som har permission från sjukhuset ska inte betala patientavgift för sluten vård.  Med permission räknas en dag då patienten vistas minst 12 timmar utanför sjukhuset, mellan kl. 06:00 och 24:00.  

För besök i öppen vård vid permission från sluten vård tas gällande patientavgift ut.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04