Uteblir/lämnar sent återbud

Inom slutenvården tas en fast avgift ut på 300 kronor om patienten uteblir eller inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid.

Information om avgiften ska lämnas genom upplysning på skriftlig kallelse/muntlig överenskommelse.

För mer information om regler och undantag för uteblivande/sent återbud, se respektive sökord under Öppenvård.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04