Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård enligt Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård är ett avtal mellan landstingen som reglerar bestämmelserna om vad som gäller när en person får vård utanför hemlandstinget. Avtalet omfattar bland annat vård efter remiss från hemlandstinget, akut- och förlossningsvård samt övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer.

Avtalet omfattar också tjänsterna medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Riksavtalet gäller då dessa verksamheter inte regleras med avtal inom sjukvårdsregioner eller avtal mellan landsting/regioner.

En patients hemlandsting är det landsting där patienten vid vårdtillfällets inledning är folkbokförd.

Slutenvård

En patient ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.

I Västra sjukvårdsregionen (Västra Götalandsregionen och Region Halland) regleras delar av ovanstående verksamheter genom ett samverkansavtal, se Vård vid Samverkansavtal.

Riksavtalet för utomlänsvård

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05